top of page

Andningen är vägen in

Uppdaterat: 1 maj

Av Hillevi Borga

 

Att andas är något som sker naturligt och automatiskt i vår kropp som levande varelser. Behöver vi vara medvetna om vårt andetag? Sköter sig inte andningen helt av sig själv?

Jo, visst sköter andningen sig själv, vi andas i genomsnitt 20 000 gånger per dygn. Kvalitén på dessa andetag kan variera stort över dygnet och under en livstid. Allt ifrån aktivitetsnivå, kroppsposition, sinnesstämning och lufttemperatur kan styra hur vi tar dessa andetag. Ibland leder sjukdom, stress och livshändelser till att vi försämrar kvalitén på vårt andetag och det blir till exempel ytligt och kort. Att vi gör någonting omedvetet och automatiskt betyder inte att vi inte kan göra det medvetet och göra det annorlunda.Andetaget är direkt kopplat till vårt autonoma nervsystem, det vill säga den delen av nervsystemet som styr våra inre organ. Genom att förändra hur vi andas kan vi påverka det autonoma nervsystemet. Om vi förlänger utandningen sänker vi blodtryck och puls. Om vi börjar andas djupt och lite mer kraftfullt ökar vi pulsen och kan få stöd i att göra något ansträngande som att lyfta tungt, eller springa fort. Så på så sätt är andningen nyckeln till att kunna reglera vårt autonoma nervsystem. Spelar kvalitén på dessa andetag någon roll? Ja beroende på hur andetaget ser ut, det vill säga vilken del av bröstkorgen som är aktiv, vilken riktning bröstkorgen rör sig i under andningen och hur stor del av diafragma -vår största andningsmuskel är aktiv, så är andetaget olika effektivt vad gäller syresättning, och hur olika delar av lungorna används. Ett andetag som är pressat och högt upp i bröstkorgen signalerar också stress till den del av nervsystemet som övervakar vad som pågår och leder till en ökad beredskap.

Andningen kan också vara vägen in i meditation. En basteknik för meditation i många olika traditioner är att iaktta andetaget. Att bli medveten om en inandning, följt av en utandning, följt av en inandning… där utgör andetaget en rytm att förhålla sig till, att fokusera sitt medvetande på. Att känna in luften som sval strömmar in i näsborrarna på en inandning och uppvärmd strömmar ut på en utandning är en fantastisk bra övning i medveten närvaro.

Sätt dig en stund och låt andningen få vara i center av din uppmärksamhet och se om du kan upptäcka några nyanser av andetaget du tidigare inte noterat

7 visningar0 kommentarer

Senaste inlägg

Visa alla

ความคิดเห็น


bottom of page